Torsdag den 12. september kl. 09.00-16.00
Østbrovej 4C. 2600 Glostrup

HELDAGSKURSUS:
EFFEKTIVISERING AF LCA-
BEREGNINGER I PRAKSIS

Velkommen til vores LCA-kursus, hvor vi dykker ned i, hvordan vi kan optimere og
effektivisere arbejdet med livscyklusvurderinger inden for byggeri