Reeholm Bredahl A/S Fjerring A/S Oellgaard AJ Consult AKS ABC Ingeniørerne Frandsen og Søndergaard

TECHSAM GRUPPEN

TechSam Gruppen er et netværk af otte selvstændige rådgivende ingeniørfirmaer, der med hver sin ekspertise udgør én stærk og agil samarbejdspartner. Med en samlet medarbejderstab på over 400 medarbejdere er TechSam Gruppen parat til at yde kompetent og effektiv rådgivning indenfor alle ingeniørmæssige områder af bygge- og anlægssektoren. Vi er også klar til at hjælpe dig!

TECHSAM GRUPPEN

TechSam Gruppen er et netværk af otte selvstændige rådgivende ingeniørfirmaer, der med hver deres ekspertise udgør én stærk og agil samarbejdspartner. Med en samlet medarbejderstab på over 400 medarbejdere er TechSam Gruppen parat til at yde kompetent og effektiv rådgivning indenfor alle ingeniørmæssige områder af bygge- og anlægssektoren. Vi er også klar til at hjælpe dig!

STYRKE GENNEM SAMARBEJDE

Som en del af et større netværk af rådgivende ingeniørfirmaer er medlemmerne af TechSam Gruppen i stand til at løse selv store og komplekse opgaver, som kræver ekspertviden indenfor mange forskellige fagområder. Vores styrker ligger i, at vi supplerer hinanden på ydelser, kompetencer og viden, og på den måde ligger der en stor agilitet i gruppen, som kommer vores kunder til gode. Vi er et unikt netværk, som består af små og mellemstore ingeniørhuse, der sammen udnytter hinandens styrker og kompetencer.

Vores otte ingeniørfirmaer udgør tilsammen over 400 medarbejdere, og sammen dækker vi alle ingeniørmæssige områder af byggebranchen, ligesom vi geografisk er fordelt i hele landet. Sammen gør det os til én af landets største byggeafdelinger: Vi kan derfor både lave de mindre opgaver, men også være med på de allerstørste rammeaftaler.

Udvikling, uddannelse og udveksling

Gennem et tæt samarbejde er det TechSam Gruppens erklærede mål at være et af landets førende ingeniørteams. Gennem fælles uddannelsesstrategi og -planlægning skabes mulighed for målrettet undervisning og efteruddannelse af gruppens medarbejdere. Der arbejdes løbende på udvikling og implementering af netværkssamarbejde med henblik på at udnytte gruppens samlede faglige kompetencer.

Foreningen mødes flere gange om året, hvor vi videndeler, inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden for at blive klogere på branchen, og hvor branchen er på vej hen. Derudover har alle medlemsvirksomhederne via intranet adgang til en fælles vidensbank.

Lokal position

Hvert firma i TechSam Gruppen har det nære kendskab til sit lokalsamfund, som er nødvendig for at sikre en tilpasset og hurtig ingeniørrådgivning.

Lokalkendskab og kontakter til myndigheder, forsyningsselskaber og øvrige lokale parter er en vigtig faktor, når opgaver skal gennemføres.

Gruppens kompetencer

TechSam Gruppen dækker alle ingeniørdisciplinerne. Det gælder indenfor:

 • Bærende konstruktioner
 • VVS- og EL-installationer
 • Ventilation
 • Bæredygtighed
 • Akustik og indeklima
 • Miljø
 • Brand
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • Byggeherrerådgivning
 • Digitalt design

BESTYRELSEN I TECHSAM

Ammar Al-Temimi

Administrerende direktør,
ABC – Rådgivende Ingeniører
E-mail: aht@abc.dk
LinkedIn-profil

Anders Lundquist

Administrerende direktør,
Aksel V. Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma
E-mail: al@avj.dk
LinkedIn-profil

Christian Ninn-Hansen

Administrende direktør,
Fjerring A/S
E-mail: cnh@fjerring.dk
LinkedIn-profil

Claus Lind

Afdelingsleder byggeri,
Øllgaard Rådgivende Ingeniører
E-mail: cl@ollgaard.dk
LinkedIn-profil

John Andresen

Administrerende direktør,
INGENIØR’NE
E-mail: ja@ingenior-ne.dk
LinkedIn-profil

Kim Jensen

Direktør,
AJ Consult
E-mail: kj@ajconsult.dk
LinkedIn-profil

Kristen Krag

Administrende direktør,
Reeholm & Bredahl
E-mail: kk@rbas.dk
LinkedIn-profil

Peter Gasberg

Administrerende direktør,
Frandsen & Søndergaard
E-mail: pg@frandsen-sondergaard.dk
LinkedIn-profil

KONTAKT

Kontaktoplysninger

info@techsam.dk

Ønsker du at høre mere? Kontakt os her.

  • Grid Title 1

  • Grid Title 2

  • Grid Title 3