Persondatapolitik

Hos ABC passer vi godt på dine persondata. Herunder kan du læse, hvordan vi håndterer og behandler dine personlige data.

ABCs Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver hvordan ABC A/S – Rådgivende Ingeniører (CVR 32934404) (fremadrettet ABC) indsamler og behandler personoplysninger

Politikken er gældende for de oplysninger, som du afgiver til ABC i forbindelse med indhentning af et tilbud, et køb, retter henvendelse i anden forbindelse (kundeservice) vedrørende ordrer, ydelser eller lignende. Derudover vedrører den også de personoplysninger vi indsamler når du besøger vores hjemmeside, www.abc.dk

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse vores kunder om vores behandling af personoplysninger i medfør af;

  • EU persondataforordningen (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter ”persondataforordningen”), samt
  • Databeskyttelsesloven af 17. maj 2017 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter ”databeskyttelsesloven”), som samlet er grundlaget for denne persondatapolitik

ABC A/S er dataansvarlige for dine personoplysninger. Du kan altid kontakte os via e-mail; mail@abc.dk  hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder der er beskrevet heri, så kontakt os:

ABC A/S – Rådgivende Ingeniører
Valhøjs Alle 176
2610 Rødovre
Tlf.: +45 3030 8080
mail@abc.dk

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF DATA

Når du besøger www.abc.dk, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige oplysninger om den enhed du kommer fra. Vi bruger dette data til statistik og adfærdsmønstre på www.abc.dk, for hele tiden at forbedre kundeoplevelsen og hjemmesidens performance.

Derudover indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies i forbindelse med dit besøg. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies.

Formålet med disse opsamlinger af data er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bedste købs- og besøgsoplevelse på www.abc.dk, med relevante tilbud og indhold. Desuden anvendes denne type oplysninger til at målrette markedsføring efterfølgende via såkaldt retargeting på bl.a. sociale medier og display annonceringer. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

Hver gang du foretager du indhenter et tilbud eller foretager et køb hos ABC, så indsamler vi oplysninger som du selv angiver (navn, e-mailadresse, telefonnummer, produktinfo, ønsket leveringsmetode, betalingsinfo etc.). Formålet med denne indsamling er, at kunne levere din ordre efter dine ønsker, og i tilfælde af at der er behov for det, kunne kontakte dig med information omkring din ordre. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger af hensyn til opfyldelse af den aftale, som vi indgår med dig, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

Vi anvender oplysninger til at overholde de juridiske forpligtelser vi har som selskab i forbindelse med myndighedsgodkendelser, regnskabsaflæggelse, samt til at forhindre misbrug og svig.

Vi indsamler og behandler oplysninger omfattet af disse juridiske forpligtelser i medfør af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c-d, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

Undladelse af behandling af personoplysninger kan forhindre opfyldelse af en retlig forpligtelse som ABC er underlagt, opfyldelse af en aftale eller udføre tjenester, som kræves i forbindelse med et køb. En undladelse af behandling af personoplysninger kan således betyde, at ABC ikke kan levere produkter og tjenester til dig.

VIDEREGIVELSE AF DATA TIL TREDJEPART

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre andet følger af vores persondatapolitik. Der er dog visse omstændigheder hvor vi påberåber os retten til, i henhold til lovgivningen, at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være oplysninger til politiet, skat mv. i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Det kan f.eks. være udvikling af vores tekniske platform eller dataanalyse for at skabe en bedre oplevelse på www.abc.dk. Hvor relevant og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning indgår vi en databehandleraftale med sådanne samarbejdspartnere

Nogle af disse samarbejdspartnere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU persondataforordningens artikel 45. I det omfang vi bruger andre samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier

I tilfælde af en evt. overtagelse af virksomheden eller deltvist frasalg, vil videregivelse af personoplysninger blive håndteret efter gældende lovgivning, omkring behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

DINE RETTIGHEDER

Som kunde har du ret til at få indsigt i hvilke oplysninger ABC har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender dette data

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@abc.dk.

Hvis du skulle opdage, at ABC har urigtige oplysninger omkring dig, så har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger. Hvis du opdager dette, så vil vi bede dig rette henvendelse til os på mail@abc.dk

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f. eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det). Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger bedes til rette henvendelse til os via e-mail på; mail@abc.dk

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, såkaldt dataportabilitet. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte os via e-mail; mail@abc.dk

Du har ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor eller henvende dig til vores kundeservice

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Det kan gøres ved at skrive til os på mail@abc.dk. Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail@abc.dk. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

SLETNING AF PERSONDATA FRA ABCS SIDE

Oplysninger indsamlet på abc.dk slettes som udgangspunkt efter de angivne regler i ABCs cookiedeklaration (læs vores cookiedeklaration her), hvor du også kan læse om hvordan du selv kan slette dine cookies

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor, jf. dog nærmere nedenfor.

For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på fem (5) år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.

For oplysninger omfattet af den almindelige reklamationsfrist opbevarer vi disse oplysninger i periode på to (2) år fra tidspunktet reklamationsfristen indtræder, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

ABCs Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver hvordan ABC A/S – Rådgivende Ingeniører (CVR 32934404) (fremadrettet ABC) indsamler og behandler personoplysninger

Politikken er gældende for de oplysninger, som du afgiver til ABC i forbindelse med indhentning af et tilbud, et køb, retter henvendelse i anden forbindelse (kundeservice) vedrørende ordrer, ydelser eller lignende. Derudover vedrører den også de personoplysninger vi indsamler når du besøger vores hjemmeside, www.abc.dk

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse vores kunder om vores behandling af personoplysninger i medfør af;

  • EU persondataforordningen (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter ”persondataforordningen”), samt
  • Databeskyttelsesloven af 17. maj 2017 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter ”databeskyttelsesloven”), som samlet er grundlaget for denne persondatapolitik

ABC A/S er dataansvarlige for dine personoplysninger. Du kan altid kontakte os via e-mail; mail@abc.dk  hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder der er beskrevet heri, så kontakt os:

ABC A/S – Rådgivende Ingeniører
Valhøjs Alle 176
2610 Rødovre
Tlf.: +45 3030 8080
mail@abc.dk

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF DATA

Når du besøger www.abc.dk, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige oplysninger om den enhed du kommer fra. Vi bruger dette data til statistik og adfærdsmønstre på www.abc.dk, for hele tiden at forbedre kundeoplevelsen og hjemmesidens performance.

Derudover indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies i forbindelse med dit besøg. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies.

Formålet med disse opsamlinger af data er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bedste købs- og besøgsoplevelse på www.abc.dk, med relevante tilbud og indhold. Desuden anvendes denne type oplysninger til at målrette markedsføring efterfølgende via såkaldt retargeting på bl.a. sociale medier og display annonceringer. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

Hver gang du foretager du indhenter et tilbud eller foretager et køb hos ABC, så indsamler vi oplysninger som du selv angiver (navn, e-mailadresse, telefonnummer, produktinfo, ønsket leveringsmetode, betalingsinfo etc.). Formålet med denne indsamling er, at kunne levere din ordre efter dine ønsker, og i tilfælde af at der er behov for det, kunne kontakte dig med information omkring din ordre. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger af hensyn til opfyldelse af den aftale, som vi indgår med dig, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

Vi anvender oplysninger til at overholde de juridiske forpligtelser vi har som selskab i forbindelse med myndighedsgodkendelser, regnskabsaflæggelse, samt til at forhindre misbrug og svig.

Vi indsamler og behandler oplysninger omfattet af disse juridiske forpligtelser i medfør af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c-d, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

Undladelse af behandling af personoplysninger kan forhindre opfyldelse af en retlig forpligtelse som ABC er underlagt, opfyldelse af en aftale eller udføre tjenester, som kræves i forbindelse med et køb. En undladelse af behandling af personoplysninger kan således betyde, at ABC ikke kan levere produkter og tjenester til dig.

VIDEREGIVELSE AF DATA TIL TREDJEPART

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre andet følger af vores persondatapolitik. Der er dog visse omstændigheder hvor vi påberåber os retten til, i henhold til lovgivningen, at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være oplysninger til politiet, skat mv. i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Det kan f.eks. være udvikling af vores tekniske platform eller dataanalyse for at skabe en bedre oplevelse på www.abc.dk. Hvor relevant og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning indgår vi en databehandleraftale med sådanne samarbejdspartnere

Nogle af disse samarbejdspartnere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU persondataforordningens artikel 45. I det omfang vi bruger andre samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier

I tilfælde af en evt. overtagelse af virksomheden eller deltvist frasalg, vil videregivelse af personoplysninger blive håndteret efter gældende lovgivning, omkring behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

DINE RETTIGHEDER

Som kunde har du ret til at få indsigt i hvilke oplysninger ABC har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender dette data

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@abc.dk.

Hvis du skulle opdage, at ABC har urigtige oplysninger omkring dig, så har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger. Hvis du opdager dette, så vil vi bede dig rette henvendelse til os på mail@abc.dk

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f. eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det). Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger bedes til rette henvendelse til os via e-mail på; mail@abc.dk

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, såkaldt dataportabilitet. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte os via e-mail; mail@abc.dk

Du har ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor eller henvende dig til vores kundeservice

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Det kan gøres ved at skrive til os på mail@abc.dk. Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail@abc.dk. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

SLETNING AF PERSONDATA FRA ABCS SIDE

Oplysninger indsamlet på abc.dk slettes som udgangspunkt efter de angivne regler i ABCs cookiedeklaration (læs vores cookiedeklaration her), hvor du også kan læse om hvordan du selv kan slette dine cookies

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor, jf. dog nærmere nedenfor.

For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på fem (5) år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.

For oplysninger omfattet af den almindelige reklamationsfrist opbevarer vi disse oplysninger i periode på to (2) år fra tidspunktet reklamationsfristen indtræder, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.