Digitalt Design

Gennem Digitalt Design er vi i ABC med til at transformere byggeri og forbedre samarbejds- og beslutningsprocesser på tværs af alle fagområder. Med BIM giver vi vores kunder og samarbejdspartnere indsigten og værktøjerne til at planlægge, designe, konstruere og styre byggeprocessen sikkert og effektivt.

Digitale ydelser

ABC er frontløber på Digitalt Design & BIM. Vi lever ydelser og rådgivning inden for digitale værktøjer og processer:

  • 3D-modellering
  • 2D arbejdstegninger
  • Computational Design
  • Design automatisering
  • Digital konsistenskontrol
  • Virtual reality (VR)
  • Simuleringer og analyser direkte i 3D modellen
  • IKT-ledelse

Building Information Modelling

Gennem BIM tilbyder ABC et intelligent og målrettet modellerings- og styringsværktøj, der sikrer vores kunder fuld kontrol over et byggeprojekt. Med BIM-rådgivning er du som bygherre sikret øget indsigt og kvalitet. Dette får du gennem et bedre tværfagligt samarbejde imellem et projekts forskellige aktører. I ABC bruger vi BIM-softwaren Revit i alle projektets faser og sikrer derigennem, at alle datainformationer sikres og videregives imellem et projekts faser.

Computational Design

Computational Design er en teknologi hvor vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for automatiseret brug af digitale værktøjer. Vi skaber skræddersyede tværfaglige digitale løsninger, der giver os mulighed for at analysere komplekse situationer på tværs af vores digitale platforme igennem datadrevet samt automatiske workflows. Det er med til at sikre en højre kvalitet af vores digitale leveranser med øget fokus i designet.

Informations- og Kommunikations Teknologi

Informations- og Kommunikations Teknologi eller IKT er de krav, som udgør hovedelementerne i det digitale byggeri, som bl.a. omhandler håndtering af digitale byggeobjekter, digital kommunikation, projektweb mv. Statslige, kommunale og regionale opgaver over visse beløbsgrænser skal leve op til disse krav stillet i IKT bekendtgørelsen. Vi tilbyder IKT-rådgivning med fokus på omsætning af krav til praktisk anvendelighed igennem aktiv kommunikation og metode erfaring. Vores tværfaglig forståelse sikre at IKT-samarbejdet understøttes op imod projektorganisationen.