Bank-Mikkelsens Vej

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Bank-Mikkelsens Vej Skole

adresse

Bank-Mikkelsens Vej, 2820 Gentofte

Bygherre

Gentofte Kommune

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

Areal i m2

2.680 m2

TR / UR

Underrådgivning - Konstruktioner

Projektets karakter

Gentofte Kommune moderniserer sine bo- og dagtilbud for børn og voksne med handicaps. Det er kommunens ambition at etablere de bedste rammer for medarbejdere og borgere, så alle kan få et værdigt liv – også hvis man har tunge plejekrævende handicap. Byggefelterne er placeret i området med respekt for den eksisterende struktur og muliggør en etapevis udbygning over tid.

Projektet er en del af en større lokalplanprojektering på 77.000m2, som er udvalgt til at repræsentere dansk, humanistisk arkitektur på arkitekturbiennalen i Venedig.

ABCs rolle

ABC A/S har til nærværende projekt fungeret som underrådgiver til Wissenberg A/S med konstruktionsprojektering i forbindelse med nyopførsel af børneinstitutionen Troldemosen og aflastningshjemmet Lundø til Gentofte kommune.

Troldemosen skal fungere som børnehave for børn i alderen 0-7 år med fysiske, psykiske og multifunktions-nedsættelser. Lundø er et aflastningshjem for familier med hjemmeboende børn og unge under 18 år, med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Tværsnit af børnehuset

Projektet omfatter nyopførsel af ca. 2680m2 vinkel-bygning fordelt på 2 etager. Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri med yderligere stål- og kompositkonstruktioner. ABCs rolle i projektet var at projektere bærende konstruktioner samt udarbejde dele af udbudsmaterialerne.

Projektet blev udarbejdet i tæt dialog med Wissenberg og Vandkunsten med henblik på at sikre et stimulerende og udviklende miljø for børn og unge med fysiske, psykiske og multifunktions-nedsættelser, hvor facilitering af læring er ekstra essentiel. Samtidig var der store udearealer som skulle indtænkes i helheden for området.

Reference

Bygherre: Gentofte Kommune
Ingeniørrådgiver: Wissenberg A/S

Billeder: Vandkunsten.dk