Fasangården

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Fasangården

adresse

Søndre Fasanvej 73, 2000 Frederiksberg

Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

1970

Areal i m2

325 m2

TR / UR

Krydsrum Arkitekter som totalrådgiver med ABC som underrådgiver på konstruktioner

Et hus med prominente gæster

Fasangården finder du i hjertet af Frederiksberg Have, hvor huset ligger godt gemt bag en mindehøj og emmer af historie. Huset blev opført i 1682 som bolig til fasanmesteren, der var ansat af kongen til at opdrætte fasaner. Fasaneriet blev siden nedlagt i 1785 efter fasanmesterens død, men hans enke fik lov til at blive boende og drive gæstgiveri. I 1798-1802 blev Frederiksberg Have forvandlet til et romantisk anlæg, og kronprins Frederiks sekretær, Peter Carl Jessen flyttede ind og fik bygningerne istandsat. Senere husede Fasangården den berømte digter Adam Oehlenschläger og da han ikke længere brugte Fasangården som sin sommerresidens blev stedet lejet ud til private fra 1851 og frem til i dag.

Renovering af fredet ejendom

Som historien indikerer er Fasangården en fredet ejendom, og skal restaureres, ikke kun på grund af arkitekturen men også på grund af bygningernes rige historie. Renoveringsopgaven af Fasangården er derfor noget specielt, idet den indebærer en særlig opmærksomhed mod den aktuelle bygningskultur og bæredygtighed.

En af hovedårsagerne til, at ABC blev valg til opgaven i samarbejde med bl.a. Krydsrum Arkitekter er kompetencerne inden for restaurering og det krav, at renoveringen af Fasangården skal ske med den største respekt for den smukke gamle bygning.

ABCs rolle

ABCs rolle er at vurdere bygningens eksisterende bærende konstruktioner, herunder særligt hovedbygningens træbjælkelag og fundamenter, da disse, ved den nye anvendelse fra bolig til restauratørsted, vil blive merbelastet. Herudover skal ABC bistå med den rette rådgivning vedrørende affugtning af eksisterende ydermurværk og træbjælkelag direkte på terræn.

Renoveringen af Fasangården går i gang i efteråret 2017 og forventes at vare ca. 1 år. Projektet udføres i samarbejde med Søren Vadstrup, Ekolab og Krydsrum Arkitekter.

Referencer

Projektchef Bjarne Bach, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 22 24 07 08, bjba@slks.dk.
Partner Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum Arkitekter, tlf.: 28 60 20 09, niels@krydsrum.dk